LOPENDE BOUWPROJECTEN

 

Inhoudstabel:

Zeven…

 

Zeven…

 

Als kleuter werd Sneeuwwitje omringd door ZEVEN dwergen.

De ZEVEN sacramenten, ZEVEN hoofdzonden en ZEVEN werken van barmhartigheid tonen duidelijk aan dat ZEVEN steeds een heilig getal geweest is.

Maar ook de wereldlijke geschiedenis kent ZEVEN wereldwonderen.

En Bots vraagt zich reeds lang af wat we zullen drinken ZEVEN dagen lang.

Geen wonder dat ook de vzw Sint-Goedele Brussel de voorbije maanden en weken ZEVEN WERVEN telde. Ze worden hieronder in beeld gebracht!

SPORTZAAL CAMPUS SPOOR WEST

ACH Bouw werkt ijverig verder aan de sportzaal in de Verheydenstraat. Nu het gebouw onder dak is wordt alles in het werk gesteld om de 3 sportzalen nog voor het bouwverlof te voorzien van de nodige technische installaties. In elk geval zullen de leerlingen van de vrije basisschool SPES, van de Cardijnschool en van de nijverheidstechnische opties van het Sint-Guido-Instituut vanaf 1 september 2018 over een prachtsportzaal kunnen beschikken.

 

 

 

Ondertussen werden de blauwe sportvloer en de vele sporttoestellen reeds besteld.

Uiteraard zal deze sportzaal ook buiten de schooluren opengesteld worden. Eén contactpunt: Evelien De Gieter, 02 520 05 72.

 

 

 

DE WATERLELIE BEREIDT ZICH VOOR OM BEZIT TE NEMEN VAN DE PASTORIJ VAN NEERPEDE VAN WELEER

Zoals u kan zien, vorderen de werken voor een nieuw gebouw voor het kinderdagverblijf ‘De Waterlelie’ goed. De voorbije dagen werden alle nutsvoorzieningen aangesloten en werden de lokalen voorzien van het noodzakelijk meubilair.

 

 

De verhuis naar de nieuwe infrastructuur is dan ook gepland op donderdag 17 en vrijdag 18 mei e.k. en onze baby’s, kruipers, peuters en kinderbegeleiders zullen vanaf dinsdag 22 mei 2018 bezit nemen van hun nieuw verblijf.

 

 

 

De feestelijke opening, in aanwezigheid van staatssecretaris Bianca Debaets is gepland op donderdag 14 juni 2018 om 17 uur.

Heel wat aandacht werd geschonken aan de buitenspeelruimte. Onze kinderen zullen voorzeker dagelijks in contact komen met de groene natuur van de Brusselse ‘groentetuin’.

 

 

EEN EERSTE UITBREIDING VOOR DE VBS SINT-PIETERSCOLLEGE

Op 19 maart 2015 kende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vzw Sint-Goedele Brussel een stedenbouwkundige vergunning toe voor het bouwen van 2 bijkomende lokalen bovenop de paviljoenklassen van de vrije basisschool Sint-Pieterscollege in de Leopold I-straat 307. Deze bouwvergunning werd op 22 december 2016 voor 2 jaren verlengd

 

 

En op maandag 12 februari 2018 was het zover: de bouwonderneming nv Nelis Bouwonderneming te 2280 Grobbendonk startte met de bouwwerken. Aangezien de voorziene tijdsduur van de werken 180 werkdagen bedraagt, zullen ook de leerlingen van de basisschool van het Sint-Pieterscollege vanaf 1 september 2018 over bijkomende klaslokalen kunnen beschikken.

DE UITBREIDING VAN DE VBS SINT-MICHIELS LOOPT VERTRAGING OP

Op maandag 8 januari 2018 startte de nv Van Poppel met de verbouwing van een handelsruimte en 2 bovenliggende appartementen voor de uitbreiding van de VBS Sint-Michiels. Ze werden echter heel snel geconfronteerd met de aanwezigheid van asbest waarna het hele poos duurde vooraleer Leefmilieu Brussel de toestemming gaf om het asbest te verwijderen. Ook het afsluiten van de nutsvoorzieningen nam administratief heel wat tijd in beslag.

Ondertussen is het gebouw afgebroken en zijn de graafwerken begonnen voor het onderschroeien van de aangrenzende gebouwen en voor het aanleggen van de riolering.

 

 

We verwachten dat leerlingen en leerkrachten na nieuwjaar bezit zullen kunnen nemen van hun bijkomend schoolgebouw.

EN OP 24 MEI IS HET DE BEURT AAN HET ROUPPEPLEIN

Terwijl heel wat cursisten en hun docenten al maanden hun intrek genomen hadden in het kantoorgebouw op het Solvayplein 4 te Schaarbeek nabij het Noordstation bleef het voor de directeur van het CVO Lethas aftellen op de uiteindelijke start van de bouwwerkzaamheden op het Rouppeplein. Op 30 maart ll. werden de werken gegund aan de nv Artes Roegiers. Hieronder vindt u een voorsmaakje.

 

 

LAATSTE FASE VERBOUWING VBS LUTGARDIS

De gemachtigd ambtenaar van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting kende de vzw Sint-Goedele Brussel op 14 februari 2017 een stedenbouwkundige vergunning toe voor het energetisch en brandtechnisch verbouwen van het bestaande schoolgebouw en het uitbreiden van de refter aan de achterzijde op het niveau -1.

Na een onderhandelingsprocedure werden de werken gegund aan de nv Troubleyn te 9230 Wetteren. De laatste fase van de verbouwings- en uitbreidingswerken ten gunste van de vrije basisschool Lutgardis te Etterbeek zullen dan ook op vrijdag 1 juni 2018 van start gaan. Het einde van de werken is voorzien omstreeks eind april 2019 waarna deze basisschool eindelijk zal beschikken over een zo lang verwachte sportzaal.

EN DAN IS ER NOG DE TIENERSCHOOL

Wellicht bent ook u op de hoogte van de eerste Brusselse Tienerschool die op 1 september 2018 op de site van de kerk van Scheut van weleer de deuren zal opengooien.

Een enorme uitdaging voor de nv Jan De Nul aan wie de werken toevertrouwd werden als men weet dat het startbevel pas op 12 februari 2018 kon gegeven worden.

De eerste fase omvat het schoolrijp maken van de toenmalige kerk en de ruimten eronder. Hieronder vindt u enkele beelden van de grootse werkzaamheden. In elk geval wordt er dag in dag uit met man en macht gewerkt.

Ondertussen stroomt de Tienerschool stilaan vol met enthousiaste tieners.

 

 

Terug naar boven